Статут ІЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами 
учасників   клубу
28 листопада 2012 рокуСТАТУТ
Клубу майбутніх підприємців

Іванівської ЗОШ I-III ступенів Ставищенського району

Київської області

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Клуб майбутніх підприємців є добровільною організацією при Іванівській ЗОШ І – ІІІ ступенів, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді, яка прагне розвивати підприємницькі здібності.
1.2. Клуб майбутніх підприємців діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, статуту Іванівської ЗОШ І – ІІІ ступеня та статуту клубу.
1.3. Клуб майбутніх підприємців діє на демократичних засадах: добровільності, рівноправності, самоврядування, виборності та підзвітності своїх керівних органів, законності та гласності.
1.4. Місцезнаходження клубу майбутніх підприємців:
09412 с. Іванівка, Ставищенського району,  Київської області.
      II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі клубу майбутніх підприємців:
§  розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
§  обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості
2.2. Для виконання цілей клубу майбутніх підприємців у встановленому порядку здійснює такі завдання:
§  розповсюджує інформацію про цілі та діяльність клубу майбутніх підприємців;
§  організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів із запрошенням фахівців та експертів;
§  організовує  та проводить конкурси серед учнівської молоді, яка цікавиться змістом підприємницької діяльності;
§  сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді;
§  співпрацює з іншими організаціями, товариствами, державними та недержавними установами з метою обміну досвіду;
§  здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.3. Клуб майбутніх підприємців самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
 2.4. Клуб майбутніх підприємців може   співпрацювати  з  міжнародними  громадськими організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III.     ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність клубу майбутніх підприємців базується на таких основних принципах:
§  повага гідності та особистої думки кожного члена клубу майбутніх підприємців;
§  відповідальність кожного члена клубу майбутніх підприємців за виконання своїх обов'язків та доручень;
 3.2. Клуб майбутніх підприємців може застосовувати заходи заохочення своїх учасників.

IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.   Учасниками клубу майбутніх підприємців можуть бути учні 7 –10 класів Іванівської ЗОШ І –ІІІ ступенів на добровільних засадах, які визнають та дотримуються Статуту клубу майбутніх підприємців.
4.2.   Питання про вступу до клубу майбутніх підприємців розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3.   Права та обов’язки учасників клубу майбутніх підприємців реалізуються згідно Статуту клубу.
4.4. Учасник клубу майбутніх підприємців має право:
§  брати участь у роботі клубу майбутніх підприємців;
§  обговорювати на загальних зборах  будь-які питання діяльності клубу;
§ отримувати інформацію щодо діяльності клубу;
§  учасник клубу має право у будь – який час припинити участь у діяльності клубу у встановленому порядку;
§  здійснювати інші дії, передбачені Статутом клубу.
4.5.         Учасник клубу зобов'язаний:
§  відвідувати заняття та тренінги клубу;
§  брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом клубу;
§  дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;
§  підтримувати своїми діями авторитет клубу;
 4.6.Учасник клубу припиняє свою участь у роботі клубу за власним бажанням.
V.     КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
5.1. Клуб майбутніх підприємців самостійно визначає свою організаційну структуру.
5.2. Керівними органами клубу є Загальні збори, керівною особою – президент  клубу.
5.3.Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності клубу.
VI.           ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            Діяльність клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
            Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
§  Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості учасників клубу.

Комментариев нет:

Отправить комментарий